DIENSTEN |  CONTACT |  PRIJZEN |  GLOSSARIUM |  LINKS

Energie Prestatie Certificaat (EPC) residentiële gebouwen

Sinds 1 november 2008 is het EPC verplicht bij alle gebouwen met een woonfunctie die te koop worden aangeboden.
Voor gebouwen met een woonfunctie die te huur worden aangeboden moet sinds 1 januari 2009 een EPC opgemaakt worden. Het EPC wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A.

Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning. Bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Zodoende kunnen verkopers en verhuurders met het EPC de energetische kwaliteit, of de energiezuinige kenmerken, van hun woning in de verf zetten.

Hoe ziet een EPC voor residentiële gebouwen er uit?
Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score of kengetal toe te kennen.
Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals bv. de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en daken, ramen en deuren, de installaties voor verwarming en warm water.

De score of het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en staat voor het berekende jaarverbruik ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de bewoners. Dit kengetal zal dus vaak niet overeenstemmen met de gegevens die u bijvoorbeeld op uw elektriciteitsfactuur vindt.

De score of het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzichte van geldende referentiewaarden. Een woning met kengetal in de groene zone, scoort dus goed op vlak van energie. Een kengetal in de rode zone duidt op een energieverslindende woning.
Het EPC laat kopers en huurders toe verschillende woningen met elkaar te vergelijken, op gebied van zuinig energieverbruik.

Naast deze score bevat het EPC ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.
Verder staan er nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, enz… vermeld op het EPC.

voorbeeld van een EPC voor residentiële gebouwen

Wat betekent dit praktisch?
U wenst een gebouw met woonfunctie, woning of appartement, te verkopen of te verhuren?
Dan dient u een EPC te laten opmaken vòòr u uw verkoop of verhuur adverteert of per affiche uithangt. Het EPC moet namelijk voorgelegd worden aan iedere kandidaat koper of huurder.

Hiervoor stelt u een energiedeskundige type A aan die ter plaatse de woning komt inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie, enz… Deze inspectie neemt ongeveer een halve dag in beslag. Na verwerking van de gegevens, door middel van een speciaal ontwikkeld softwareprogramma, wordt de energiescore berekend en het EPC opgemaakt en ondertekend.
Tenslotte ontvangt u als eigenaar van de woning, het originele EPC.
Bij verkoop dient het origineel aan de nieuwe eigenaar overhandigd te worden.
Bij verhuur dient een kopie aan de huurder overhandigd te worden.

Het EPC voor residentiële gebouwen blijft 10 jaar geldig.