DIENSTEN |  CONTACT |  PRIJZEN |  GLOSSARIUM |  LINKS

Energie-audit (EAP)

EAP is de afkorting van Energie Advies Procedure. Het is een speciale procedure die gebruikt wordt om een energie-audit op te maken, enkel afgestemd op eengezinswoningen.
Een energie-audit met de EAP wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type B.

Een energie-audit geeft antwoord op de vragen: Waar, hoeveel en op welke manier kan ik energie besparen in mijn woning?

In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,… .
Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht.

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden onderzocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra deze bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven.

Bent u van plan uw woning te renoveren?  Dan is dit het aangewezen moment om een energie-audit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro’s besparen.

De voordelen van een energie-audit op een rij:

  • grote energiebesparing is mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd.
  • u krijgt inzicht in de energiestromen in uw woning.
  • u ontvangt technische informatie over hoe de maatregelen correct kunnen worden uitgevoerd.

Wat betekent dit praktisch?
De energiedeskundige komt bij u thuis om de woning energetisch in kaart te brengen: hij analyseert de bestaande muren, deuren en vensters, bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is en gaat na hoe u uw woning en uw water verwarmt.

U kunt dit bezoek vergemakkelijken door volgende gegevens bij de hand te hebben;

  • facturen van gas, stookolie, elektriciteit,
  • facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak zoals bv. dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler, …
  • een schets van de buitenkant van uw woning met vermelding van alle afmetingen van buitengevels, deuren, ramen, …

De energiedeskundige voert de verzamelde gegevens in de webapplicatie in en bereidt het adviesrapport voor.
De energiedeskundige bezorgt u het rapport bestaande uit drie luiken: ten eerste, een algemeen deel, vervolgens een toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de muren, dak en vensters, en tenslotte een toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie. Optioneel kan u een toelichting bij ventilatie en zomercomfort worden bezorgd.

Helaas is sinds begin 2012 door de regering Di Rupo het fiscaal voordeel van 40% van de kosten voor een energie-audit (EAP) afgeschaft.

Opgelet: Verwar een EAP-advies niet met het verplicht EPC bij verkoop en verhuur!