DIENSTEN |  CONTACT |  PRIJZEN |  GLOSSARIUM |  LINKS

EPB-verslaggeving

Verslaggeving van energieprestatie en binnenklimaat (EPB)

Sinds 1 januari 2006 is elke nieuwbouw of verbouwing wettelijk verplicht onderworpen aan de energieprestatieregelgeving.

Concreet wil dit zeggen dat elke nieuwbouw of verbouwing moet voldoen aan een wettelijk bepaald niveau van eisen in verband met energiebesparing zoals isolatie, ventilatie, alternatieve energiebronnnen en energievoorziening zoals verwarming en elektriciteit.
De eisen betreffen:

Deze eisen zijn verschillend naargelang de aard van het werk en de bestemming van het bouwwerk.

Wat betreft aard van het werk wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • nieuwbouw
 • herbouw
 • ontmanteling
 • gedeeltelijke herbouw
 • uitbreiding, verbouwing
 • functiewijziging

Wat betreft bestemming wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • woonruimte
 • kantoor en school
 • andere specifieke bestemming
 • industrie

Overzicht van de eisen: EPB-eisen (pdf)

Wat betekent dit praktisch?
Voor de aanvang van de werken moet er een EPB-verslaggever aangesteld worden, die de EPB-aangifte via de opgelegde procedures bij de Energieprestatiedatabank van de Vlaamse Overheid indient.

Mogelijke contractvormen:

Light-versie (enkel verslaggeving):

 • indienen van de startverklaring, ten laatste 8 dagen voor de start der werken
 • controle van de werken tijdens de uitvoering
 • definitieve EPB-berekening na oplevering aan de hand van de werkelijk geïnstalleerde materialen en technieken op basis van plannen, lastenboek, technische fiches, foto’s, facturen, enz…
 • indienen van de EPB-aangifte bij de Vlaamse Overheid
 • afleveren van het EPB-certificaat
 • archivering van de stavingsstukken zoals plannen, lastenboek, technische fiches, foto’s, facturen, enz…

Full Service-versie (verslaggeving + advies):

 • voorberekening van de EPB-eisen in voorontwerpfase
 • overleg en advies aan de architect voor het bijsturen van het ontwerp met altenatieve keuze van materialen, ventilatiesystemen, type stookketel, type warmwaterproductie, type zonnewering en verbetering van koudebrugdetails, om te voldoen aan de EPB-eisen
 • indienen van de startverklaring, ten laatste 8 dagen voor de start der werken
 • tussenberekening en verfijning van de berekening tijdens de uitvoering
 • controle van de werken en advies tijdens de uitvoering
 • definitieve EPB-berekening na oplevering aan de hand van de werkelijk geïnstalleerde materialen en technieken op basis van plannen, lastenboek, technische fiches, foto’s, facturen, enz…
 • indienen van de EPB-aangifte bij de Vlaamse Overheid
 • afleveren van het EPB-certificaat
 • archivering van de stavingsstukken zoals plannen, lastenboek, technische fiches, foto’s, facturen, enz…

Opgelet: De EPB-verslaggever is niet verantwoordelijk voor het al dan niet behalen van de EPB-eisen. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de ontwerper. Wel is hij verantwoordelijk voor de correcte berekening en aangifte. De EPB-verslaggever blijft hoofdelijk aansprakelijk bij “foutief rapporteren van de werkelijk gebouwde toestand”.